میکروسیلیس یک سوپر پوزولان است که در صورت کاربرد درست از میکروسیلیس، تأثیر بسیار قابل توجهی در افزایش مقاومت و دوام سازهای بتنی دارد. در میکروسیلیس حرارت زایی بتن تا حد زیادی ناشی از همان مکانیزم هایی است که باعث افزایش دوام و مقاومت بتن می شود، در حقیقت خواص پرکنندگی و واکنش پوزولانی میکروسیلیس می تواند باعث کاهش میزان حرارت زایی بتن شود. حرارت زایی یک گرم میکروسیلیس بیشتر از یک گرم سیمان پرتلند معمولی است و در مواردی بیشتر از ۲ برابر آن خواهد بود.اما مقاومت زایی بالاتر میکروسیلیس (۲ تا حدود ۴ برابر سیمان) امکان کاهش مقدار کل مواد سیمانی بتن جهت دستیابی به یک مقاومت مشخص را فراهم نموده و بدین شکل استفاده از میکروسیلیس میتواند باعث کاهش حرارت زایی بتن شود.

میکروسیلیس یک ماده فرعی است در تولید سیلیسیم و آلیاژهای سیلیسیم، مخصوصا آلیاژ فروسیلیس است و برای استفاده ماده سیمانی در بتن کاربرد دارد. دیگر فواید استفاده از میکروسیلیس برای پایین آمدن جنبش یونهاى کلر و پایین آوردن عمق نفوذی کلر در بتن مخصوصا در مناطق ساحلى جنوب ایران است.

مصرف میکروسیلیس : میکروسیلیس در بتن ریزى برای ساخت بارانداز های کشتی، فونداسیون ماشین آلات، سـتون ها ،شمع ها و قطـعات پـیش ساخته و سازه هاى بتنى که در معرض عوامل شیمیایى به ویژه یون کلر و سولفات ها هستند استفاده میگردد.

فواید مصرف میکروسیلیس : مصرف میکروسیلیس باعث افزایش مقاومت هاى دینامیکى در بتن می شود مثل فشاری، خمشی، کششی و برشی. میکروسیلیس باعث افزایش تراکم در بتن و کاهش نفوذپذیرى آن در بتن می شود. مصرف میکروسیلیس برای جلوگیری از خوردگی بتن در مقابل عوامل خورنده می شود. برای افزایش مقاومت در مقابل آسیب آرماتور در بتن هاى مسلح از میکروسیلیس استفاده می کنند.

میزان مصرفی میکروسیلیس : میکروسیلیس هم مثل سیمان در هر مترمکعب ساخت بتن با هر عیاری ۷ الی ۱۵ درصد سیمان مصرفى میتواند جایگزین شود.
نکته: در بتنی که از مواد پوزولانی مثل میکروسیلیس استفاده می کنند برای کارایی بیشتر و پایین آوردن نسبت آب به سیمان حتما میبایستى از یک نـوع سوپر وایزر یا فوق روان کننده که داراى سازگارى زیادى با میکروسیلیس می باشد استفاده کنند.
اثر پر کنندگی میکروسیلیس : آزمایشات انجام شده روی خمیر سیمان نشان دهده این موضوع است که میکروسیلیس بخاطر ریزی ذرات با پخش شدن در ماتریس خمیر سیمان، کانون های واکنش برای هیدراتاسیون سیمان را بوجود می آورد و به این ترتیب موجب تسریع واکنش و حرارت زایی در ترکیبات سیمان شود.حتی اثر میکروسیلیس در این رابطه بیشتر از سرعت واکنش آلیت بوده و باعث افزایش واکنش آن می شود.

اثر واکنش پوزولانی میکروسیلیس : واکنش پوزولانی میکروسیلیس سریعتر از پوزولان های معمولی است مثل خاکستر بادی و اکثر پوزولان های طبیعی ایجاد می شود. با اینکه واکنش پوزولانی در کل بین سیلیس موجود در پوزولان و هیدرواکسید کلسیم ناشی از هیدراتاسیون سیمان ایجاد می شود. با در نظر داشتن ریزی و خواص افزایش میکروسیلیس حدود ۹۰ درصد این انتظار می رود که حرارت زایی واکنش پوزولانی میکروسیلیس به میزان زیادی بیشتر از پوزولان ها باشد مثل خاکستر بادی. حرارت زایی خاکستر بادی در بتن درعوض هر گرم حدودا نصف حرارت زایی سیمان را با جرم برابر برآورده می کند. بر این اساس قابل انتظار است که حرارت زایی واکنش پوزولانی میکروسیلیس در بتن بیشتر ازجرم مساوی سیمان است. بخصوص لازم به توجه است که حرارت زایی میکروسیلیس در بتن به عواملی مثل درصد استفاده از میکروسیلیس، نسبت آب به مواد سیمانی و دما در حین واکنش دارد. میزان حرارت زایی میکروسیلیس : حرارت زایی مواد پوزولانی در میکروسیلیس دیگر معمولاً با حرارت زایی جرم معادل سیمان مقایسه می شود. این واکنش را کمیت "ضریب حرارت زایی" می نامند. در صورت استفاده از میکروسیلیس در بتن های قوی با میزان آب به سیمان کمتر از ۰,۴ حرارت زایی آن کمتر از سیمان معمولی است. در بتن هایی که مقاومت متوسط آن با نسبت آب به مواد سیمانی بالاتر از ۰.۴ است و درصد متعارف استفاده از حرارت زایی میکروسیلیس ۱۰ درصد بیشتر از سیمان پرتلند معمولی بوده است و نسبت های آب به سیمان می تواند بیش از ۲ برابر آن با آن باشد .

تاثیر استفاده از میکروسیلیس در حرارت زایی بتن : در کل اثر میکروسیلیس در حرارت زایی بتن لازم است و برروی مسئله حرارت زایی میکروسیلیس مسئله ارتقا مقاومت بتن نیز در نظرگرفته می شود. فرق میکروسیلیس با دیگر مواد پوزولانی این است که مواد متعارف مقاومت زا همانند سیمان جرم برابری داردند، اما میکروسیلیس بخاطر ریزی و خواص بالا به ازای واحد جرم ، مقاومت زایی بین ۲ تا ۴ برابر جرم معادل سیمان را دارد. بر این اساس مقدار کل مواد سیمانی در بتن حاوی میکروسیلیس جهت دستیابی به یک مقاومت مشخص قابل کاهش می باشد که این امر به نوبه خود حرارت زایی بتن را کم می کند. در رابطه با بتن های حجیم با مقاومت متوسط تا پایین می توان گفت ضریب حرارت زایی میکروسیلیس بین ۱/۵ تا ۲ می باشد. با در نظر گرفتن این که ضریب مقاومت زایی میکروسیلیس به طور متوسط ۳ است که کاربرد میکروسیلیس در این نوع بتن ها برای کاهش حرارت زایی بتن می تواند در نظر گرفت. در رابطه با بتن های پر مقاومت با میزان آب به سیمان کمتر از ۰,۴ ضریب حرارت زایی میکروسیلیس کمتر از ۱ است که به عنوان عاملی در کاهش حرارت زایی بتن می توان در نظر گرفت. با در نظر گرفتن میزان مقاومت زایی میکروسیلیس حدود ۳ ، امکان کاهش مقدار مواد سیمانی و کاهش بیشتر حرارت زایی وجود دارد. بر این اساس است که مشخص می شود استفاده ازمیکروسیلیس برای کاهش مسائل حرارتی بتن های حجیم پر مقاومت می تواند تاثیرگذار باشد.

نتیجه گیری استفاده از میکروسیلیس:
میزان مصرف آب به مواد سیمانی و درصد استفاده از میکروسیلیس عملکرد خاصی روی حرارت زایی میکروسیلیس دارد. با افزایش درصد استفاده میکروسیلیس از ۱۰ درصد به بالا حرارت زایی آن به ازای واحد جرم کم می شود. با کاهش میزان آب به سیمان حرارت زایی میکروسیلیس به ازای هر واحد جرم کاهش پیدا می کند. حرارت زایی میکروسیلیس نسبت آب به سیمان کمتر از ۰,۴ و پایین تر از سیمان پرتلند معمولی است. ۱۰ درصد استفاده از میکروسیلیس به میزان آب به مواد سیمانی بالاتر از ۰.۴ ، حرارت زایی میکروسیلیس است و بیشتر از حرارت زایی سیمان پرتلند معمولی است و در نسبت آب به مواد سیمانی حدود ۰.۶ می تواند بیشتر از حرارت زایی سیمان معمولی باشد. با در نظر گرفتن بالا تر بودن میزان حرارت زایی میکروسیلیس نسبت به میزان حرارت زایی مشخص می شود، استفاده از میکروسیلیس تقریباً می تواند حرارت زایی بتن را پایین آورد . این تأ ثیر مخصوصاً برروی بتن های با مقاومت بالا با نسبت های آب به سیمان کمتر از ۰.۴ است. بسته بندی میکروسیلیس : میکروسیلیس درکیسه هاى ۴۰و ۵۰۰ کیلوگرمى تولید و عرضه می شود. میکروسیلیس بصورت فله به تانکرها عرضه می شود.
مــــــزایای استفاده از میکروسیلیس در سازهای بتنی: میکروسیلیس باعث افزایش مقاومت هاى مکانیکى در سازهای بتنی می شود. میکروسیلیس باعث کاهش نفوذپذیرى بتن سازهای بتنی می شود. برای کاهش تحرک یون کلر از میکروسیلیس استفاده می کنند. برای جلوگیرى از خوردگى آرماتور در بتن هاى مسلح از میکروسیلیس استفاده می کنند

میزان مصرفی میکروسیلیس : میکروسیلیس مانند سیمان هنگام ساخت بتن به آن اضافه کنید. اندازه مصرف بهینه این ماده ۱۰ الى ۱۵ درصد وزن سیمان مصرفى است که به همان مقدار میتوان از مقدار سیمان مصرفى کاهش دارد . مناطق آب و هوایی گوناگون و همچین موارد مختلف استفاده از ملات موجب پدید آمدن ملات های گوناگونی بر اساس مواد اولیه ...
پودر ميكروسيليس یا ژل میکروسیلیس که با نام (دوده سيليسي) نیز شناخته می شود مشخصه هاي فيزيكي سیمان را اصلاح کرده و بهبود مي دهد . نقش پودر ميكروسيليس و یل ژل میکروسیلیس دربهبود خواص نظير چسبندگي و يكنواختي و خواص مكانيكي مقاومت هاي فشاري ، كششي ، خمشي و پيوستگي با آرماتور ، خزش و جمع شدگي می باشد.